Тренінг "Віртуальне управління командою"  

Ціль: Вибудувати в компанії ефективну систему віддаленого менеджменту управління проектами та завданнями.
 
Методи та інструменти:  Міні – лекція з інтерактивною презентацією, кейси, практичні вправи з пошуку спільних рішень, робота в парах, мозковий штурм, діджитал інструменти.
      

Таймінг:  2 дні, 14 тренінгових годин:
теоретична частина – 30%, практична частина – 70%. 

Програма тренінгу


Модуль 1. Віддалений менеджмент» та «віртуальна команда». 

1. Введення та формування понять «віддаленого менеджменту», «віртуальних команд».
2. Подібності та відмінності звичайного керування та віддаленого.
3. Виявлення труднощів та проблемних моментів при віддаленому менеджменті.
4. 2 підходи до роботи у працівників при віддаленому менеджменті.
5. Піраміда зрілості розвитку співробітників та вплив на ефективність управління командами.
6. Особливості віддалених (віртуальних) команд.
7. Розвиток команди. Етапи формування та особливості розподілу функцій.
8. Розподіл ролей у віртуальних командах. Тест визначення командної ролі.
9. Командна робота у віртуальних командах .

 

Модуль 2. Особливості віддаленої комунікації.

1. Особливості комунікації у віддаленому менеджменті.
2. Інструменти комунікації.
3. Практичне відпрацювання навичок комунікації при віддаленому менеджменті.
4. Створення мереж зв'язків та знайомств (NETWORKING).
5. Вирва інформації. Інструменти підвищення ефективності роботи комунікативних каналів.
6. Планування та організація комунікативних зв'язків під час віддаленого управління.
7. Постановка задач при віддаленому менеджменті.
8. Контроль та важливість зворотного зв'язку для віртуальних команд.
9. Конфлікти у віртуальних командах. Профілактика конфліктогенів, вибір тактики протистояння. Карта конфлікту.
10. Визначення вимог до учасників командної комунікації та основних ознак ділових взаємин.

 

Модуль 3. Роль керівника у віддаленому менеджменті.

1. Роль керівника для віртуальних команд – лідер чи менеджер.
2. Визначення свого стилю керування та аналіз його ефективності для віртуальних команд.
3. Вплив стилів управління на ефективність віддаленого управління та функціонування компанії.
4. Створення «фізичної» присутності керівника. Інструменти надихаючого управління лідера: технологія «продажу ідеї», мотивуючого виступу, мистецтво «запалювати серця».
5. Проведення онлайн фасилітацій та зборів, як елемент мотивації та залучення до робочого процесу.
6. Як розпізнавати та протистояти маніпуляціям підлеглих при віддаленому управлінні.
7. Вирішення ситуативних завдань, спрямованих на закріплення досвіду протистояння маніпуляціям.
8. Самоменеджмент та саморозвиток. Формування позитивних особистісних установок. Основні складові та інструменти саморозвитку .

   

Модуль 4. Дистанційне управління ефективністю роботи команд.

1. Особливості корпоративних культур та крос-культурної комунікації.
2. Модель Гірта Хофстеде.
3. Модель Фонсу Тромпенаарса.
4. Модель Едварда Холла.
5. Практичне застосування моделей для організації: аналіз особливостей своєї корпоративної.
6. Визначення поняття "ефективність", аналіз великого трикутника менеджменту.
7. Визначити особисту ефективність керівника через модель Енді Гілберта GoMad (Go Make А Difference).
8. Аналіз ключових складових моделі. Визначення своїх зон зростання та розвитку.
9. Діагностика проблемних моментів під час здійснення віддаленого управління ефективністю.
10. Вибудовування довіри під час управління ефективністю на відстані.
11. Фактори покращення віддаленого менеджменту.

 


Записатися на тренінг