Тренінг "Проєктний менеджмент"  

Ціль: Засвоїти методологію та опанувати навички планування та управлінні проектом для успішного виконання цілей і результатів, навчитись виявляти та управляти ризиками, ретельно управляти ресурсами, раціонально бюджетувати та чітко спілкуватися між командами та стейкхолдерами.
 
Методи та інструменти:  Міні-лекція з презентацією, робота з практичними кейсами, ділові ігри, бізнес-симуляції з розробки проєкту, фасилітація, мозковий штурм, стратегічні сесії.
 

Таймінг:  2 дні, 14 тренінгових годин:
теоретична частина – 30%, практична частина – 70%. 

Програма тренінгу


Модуль 1. Загальне уявлення про проектний менеджмент. 

1. Поняття проекту та проектного управління. Структура проекту.
2. Класифікація проектів.
3. Функціональні галузі управління проектами Логіка управління проектами.
4. Практика застосування «кайдзен» в управлінні проектом.

 

Модуль 2. Життєвий цикл проєкту.

1. Вплив організації на УП.
2. Аналіз факторів середовища, в якому плануються зміни через проекти. Зацікавлені сторони проекту.
3. Керівництво проектом. Команда проекту.
4. Ролі в команді проекту та відповідальність. Успіх проекту.
5. Фази життєвого циклу проекту та його характеристики.

 

Модуль 3. Процеси управління проєктами  (загальна модель для візуалізації роботи над проєктом).

1. Управління Інтеграцією.
2. Управління Змістом.
3. Управління Часом.
4. Управління Витратами.
5. Управління Якістю.
6. Управління Персоналом.
7. Управління Комунікаціями.
8. Управління Ризиками.
9. Управління Поставками.
10. Управління Стейкхолдерами.
11. Група процесів ініціації.
12. Група процесів планування.
13. Група процесів виконання.
14. Група процесів моніторингу та контролю.
15. Група процесів закриття.
16. Інформація проєкту.

   

Модуль 4. Управління інтеграцією проєкту.

1. Розробка статуту проєкту.
2. Розробка плану управління проєктом. Керівництво та управління роботами проєкту.
3. Моніторинг та контроль робіт проєкту. Інтегрований контроль змін. Закриття проєкту чи фази .

   

Модуль 5. Управління змістом проєкту.

1. Планування управління змістом. Збір вимог.
2. Визначення змісту.
3. Створення ІСР (ієрархічна структура робіт). Підтвердження змісту.
4. Контроль за змістом. Дерево цілей проєкту.
5. «Дорожня карта» проєкту.

 

Модуль 6. Управління термінами проєкту.

1. Планування управління розкладом.  Визначення операцій.
2. Визначення послідовності операцій. Оцінка ресурсів операцій.
3. Оцінка тривалості операцій. Розробка розкладу Контроль розкладу.

 

Модуль 7. Керування вартістю проєкту.

1. Планування управління вартістю.  
2. Оцінка вартості.
3. Визначення бюджету.  
4. Контроль вартості.

 

Модуль 8. Керування якістю проєкту.

1. Планування управління якістю. 
2. Забезпечення якості.
3. Контроль якості.
4. Інструменти японського менеджменту якості: Модель Іссікави, Контрольна карта Шухарта та ін.

 

Модуль 9. Контролінг за допомогою трикутника цілей проєкту.

1. Зміст, обсяг, цілі, завдання, якість. 
2. Терміни. Час для реалізації.
3. Розподіл ймовірностей у термінах та ресурсах проєкту.  
4. Інструмент планування проєкту PERT.
5. Витрати.
6. «Вузьке горлишко» проєкту
7. ТОС – теорія обмежень проєкту (коротко про головне).

 

Модуль 10. Управління людськими ресурсами проєкту.

1. Планування управління людськими ресурсами.  
2. Набір команди проєкту.
3. Розвиток команди проєкту.  
4. Управління командою проєкту.  
5. Експерти у проєкті.

 

Модуль 11. Управління комунікаціями проєкту.

1. Планування управління комунікаціями. 
2. Управління комунікаціями.
3. Контроль комунікацій.
4. Візуалізація інформації команди проєкту.

 

Модуль 12. Керування ризиками проєкту.

1. Планування управління ризиками.  
2. Ідентифікація ризиків.
3. Реєстр ризиків.
4. Якісний аналіз ризиків.  
5. Кількісний аналіз ризиків.  
6. Планування реагування на ризики.  
7. Контроль ризиків.

 

Модуль 13. Управління закупівлями проєкту.

1. Планування управління закупівлями.  
2. Проведення закупівель.
3. Контроль закупівель.  
4. Закриття закупівель.

 

Модуль 14. Управління зацікавленими сторонами проєкту.

1. Визначення зацікавлених сторін.
2. Планування керування заінтересованими сторонами.
3. Управління залученням заінтересованих сторін.  
4. Контроль залучення заінтересованих сторін.

 

Модуль 15. Закриття проєкту.

1. Документи проєкту.
2. Устав проєкту.
3. Робота із Замовником.
4. Презентація продукту або фаз продукту проєкту.
5. «Стандарти управління проєктом».

 

Фасилітація на основі отриманих знань та навичок у єдине ціле під специфіку компанії.


Записатися на тренінг