Тренінг "Лідерство, професійний рівень"

Ціль:  Сформувати пул компетенцій лідера – стратега, здатного приймати рішення та відповідати за дії в будь-яких ситуаціях, зберігає команду та раціонально керує змінами і досягає успіхів.
 
Методи та інструменти:   Міні – лекція з інтерактивною презентацією, кейси, практичні вправи з пошуку спільних рішень, робота в парах, мозковий штурм, інструменти прийняття рішень, коучингові техніки.
 

Таймінг: 2 дні, 14 тренінгових годин:
теоретична частина – 30%, практична частина – 70%. 

Програма тренінгу


Модуль 1. Лідерство. 

1. Тенденції розвитку лідерства в світі
2. Фактори впливу на зміни парадигми лідерства.
3. Порівняння менеджменту та лідерства. Оцінка власного стилю поведінки.
4. Соціальна відповідальність та участь в соціальних проєктах лідера. За та проти.

 

Модуль 2. Види Лідерства.

1. Трансформаційне лідерство.
2. Ситуативне лідерство.
3. Адаптивне лідерство.
4. Стратегічне лідерство.
5. Емоційне лідерство.
6. Практична майстерня: формування профіля лідерів та індикаторів поведінки, які впливають на прийняття рішень

 

Модуль 3. Процес лідерства.

1. Крива Отто Шармана.
2. Стадії проходження змін в поведінці.
3. Рівні впливу на оточюючих. Рівни вливу на саморозвиток компетенції. 
4. Компетенція та її складові.
5. Самостійність керування власним життям та вливати прикладом для інших.
6. Канали впливу, які використовує лідер. 
7. Позиція лідера в комунікаціях. 
8. Позиція лідера за ЕГО-станом. Позиція дорослого. Як її розвивати та утримувати. 
9. Сценарні плани та моделі поведінки в різних ситуаціях. Практичні вправи по групах.

 

Модуль 4. Адаптація до змін.

1. Керування життєвим циклом організації, команди, себе в команді.
2. Кризи в процесі становлення лідера.
3. Профіль лідера за DISC.

 

Модуль 5. Керування командами на рівні Agile.

1. Побудова управління за методом Agile. 
2. Лідерство в стилі Agile.
3. Як оцінити результати такого стилю керування.
4. Чи варто змішувати стилі керування. 
5. Стиль Agile не для керівника. Якими індикаторами відрізніються учасники команди. 

 

Модуль 6. Життєстійкість лідера та його вплив на команду.

1. Життєстійкість організації - ключові критерії.   
2. Модель компетенцій емоційно-інтелектуального лідерства.
3. Індикатори і контр-індикатори поведінки по компетенціях:
4. Фактори організаційної і індивідуальної життєстійкості.  Як лідеру працювати з «оголеними цінностями».
5. Практичні інструменти розвитку життєстійкості

 


Записатися на тренінг