Тренінг "Ефективні комунікації"

Ціль:  Налагодити успішні результати роботи в компанії через використання сучасних та ефективних інструментів комунікацій, сетикету та ділового етикету.
 
Методи та інструменти:   Міні-лекція, інтерактивна презентація,  кейси, фасилітаційні інструменти, відеовправи, робота в малих групах,  круглий стіл, техніки креативного мислення, коучингові техніки та моделі.

Таймінг: 2 дні, 14 тренінгових годин:
теоретична частина – 30%, практична частина – 70%. 

Програма тренінгу


Модуль 1. Комунікації та їх складові. 

1. Елементи комунікацій.
2. Трикутник комунікацій. Вплив перцептивної складової.
3. Учасники комунікацій та кодування інформації.
4. Точки спотворення інформації та їх причини. Кейс
5. Фішки посилення передачі інформації опоненту. практика. Інструменти впливу на співрозмовника. 
6. Канали комунікацій. 
7. Вербальні та невербальні канали комунікацій. Як впливають на зворотній зв’язок канали комунікацій.

 

Модуль 2. Робота з інформацією.

1. Кодування інформації.
2. Стилі керування та комунікативні стратегії

 

Модуль 3. Типи комунікацій.

1. 4 типи співрозмовника. Практика у групах.
2. Підстройка під співрозмовника.
3. Вербальне та невербальне спілкування.
4. Прості слова та речення. Їхній вплив на форму спілкування.
5. Раппорт у комунікаціях.
6. Емпатія та її вплив на передачу інформації.

 

Модуль 4. Слухати та чути.

1. Вчимося слухати інформацію.
2. Форми отримання інформації та інструменти фіксації отриманої інформації.
3. Як розвивати асоціативне мислення під час розмови.
4. Що ми чуємо? Емоційна та раціональна складова інформації.
5. Практика в парах «Слухаємо та чуємо».

 

Модуль 5. Конфронтація у комунікаціях.

1. Складові пазла конфронтації. Фасилітація
2. Як сформувати поле довіри та легкості спілкування. Коучингова практика у міні-групах
3. Як показати вигоди неконфронтації у спілкуванні.
4. Клієнт внутрішній та зовнішній клієнт. Партнерські відносини. План розвитку навички комунікації. 

 

Модуль 6. Протокольні норми комунікації.

1. Корпоративні та бізнес-протоколи.
2. Нетворкінг та правила їх відвідування.
3. Репутаційні ризики. Як з ними працювати. 

 

Модуль 7. Менеджмент в комунікаціях.

1. Технології менеджменту в плануванні та організації ділових зустрічей.
2. Сетикет. Ділове спілкування у письмовій формі.
3. Діловий етикет в спілкуванні.
4. Критерії комунікативної компетенції.

 

Модуль 8. Внутрішні комунікації та їх структура.

1. Види комунікацій в колективі
2. Ієрархія комунікацій в організації
3. Горизонталі та вертикальні комунікації.

 

Модуль 9. Проведення зборів.

1. Технології проведення зборів з продуктивністю 100%.
2. Протокол зборів.
3. Дошка КАНБАН для візуалізації результатів роботи. 
4. Візуальні комунікації.


Записатися на тренінг