Тренінг "Ефективне управління змінами"  

Ціль: Систематизувати знання про управління змінами, освоїти застосування робочих інструментів Сhange management.
 
Методи та інструменти:  Міні-лекція із презентацією, кейси, бізнес - ігри, фасилітація, робота в малих групах, коучингові техніки.
 

Таймінг:  2 дні, 14 тренінгових годин:
теоретична частина – 30%, практична частина – 70%. 

Програма тренінгу


Модуль 1. Розвиток управління змін. 

1. Зміни – як єдиний постійний бізнес.
2. Поняття «управління змінами» у сучасному бізнесі.
3. Організація як бізнес – одиниця.
4. Організаційні структури.
5. Життєвий цикл організації. Етапи та кризи (за Л. Грейнером).
6. Зрілість організації змін (модель).
7. Основні фактори змін: Люди, Мотивація, Інформування.
8. Цикли змін за К.Левіном.

 

Модуль 2. Компетенції керівника під час змін.

1. Ситуативне та трансформаційне лідерство в період змін.
2. Як сформувати модель компетенцій під час змін для компанії.
3. Розвивати та керувати розвитком компетенцій. Інструменти для роботи з персоналом.

 

Модуль 3. Організаційний розвиток.

1. Діагностика підготовки організації до змін. Чек лист.
2. Системи та підсистеми організації. З чого почати?
3. Модель організації по Берку-Литвину, Маккінзі 7S.
4. Зміни «від проблем» та «до досягнень». Які інструменти використати.
5. Формулювання проблем за допомогою інструменту ТРВЗ.
6. розуміння системи. 4 напрямних внутрішніх змін.
7. Поетапна модель організаційних змін Курта Левіна. Основа теорії змін організацій.
8. 5 етапів в управлінні змінами. Класика підходу.
9. Як сформулювати цілі та донести їх до персоналу.

   

Модуль 4. Планування змін.

1. Два підходи до Сhange management.
2. Стратегічний підхід.
3. Процесний підхід.
4. "Атлас" організаційних змін.
5. Системне мислення менеджера як фундамент організаційних змін.
6. Куб Ешера як інструмент фіксації та декларування прогресу змін.
7. Інструменти керування змінами.
8. Коучинг як м'який інструмент управління змінами в організації.
9. 8-ступінчаста система Дж.Коттера.
10. Модель Погодження Надлера - Тушмана. З чого почати.
11. Формування середовища змін. 4 середовища. Підтримуюче середовище. індивідуальні зміни.

   

Модуль 5. Команда організаційних змін.

1. Формування команди реформістів.
2. Групи працівників у період змін. Що очікувати від учасників процесу.
3. Матриця змін.
4. Розвиток команди з Такмана.
5. Управлінська команда змін.
6. Менеджер у період змін. Модель CAPI: Повноваження, Влада та Вплив.
7. Зворотній зв'язок. Коучингові техніки для підтримуючого середовища та зворотного зв'язку з підлеглими.

 

Модуль 6. Комунікації під час змін.

1. Система комунікацій у період Сhange management, цілі, завдання, інструменти.
2. Чутки. Робота із чутками.
3. Модель Шейна. Страхи.
4. Причини виникнення та способи їх подолання.
5. Успіхи у подоланні опорів. 8 етапів успіхів.
6. Опір змін та методи їх подолання.
7. Бар'єри у опорах. Їхні рівні.
8. 3 основні причини негативного ставлення до змін.
9. Конфлікти у період змін

 

Модуль 7. Емоційний менеджмент та емоційна зрілість у період змін.

1. Стадії емоційного реагування зміни (модель Еге. Кюблер-Росс).
2. Агресивні реакції та реакції заперечення. Вплив на колектив.
3. Емоції у бізнесі. Ресурси емоцій. Модель емоційного інтелекту та її зв'язок із управлінням змінами.
4. Стратегії розвитку особистого EQ в управлінні змінами.
5. Вигоряння під час змін. Як підтримати у ресурсному стані команду реформаторів.

 

Модуль 8. Роль Лідерства у період змін.

1. Профіль Лідера змін. Емоційна енергія лідера. Способи зараження емоціями. «Двигун лідерства» Н. Тичі.
2. Айкідо для Лідера під час змін. Підвищення мотивації змін. Алгоритм мотиваційної розмови. Зворотній зв'язок.
3. Інструменти створення залученості. Сторітелінг. Створення образу майбутнього. Як повідомляти людей про зміни?
4. Аналіз особистого лідерського профіля. Лідерство під час VUCA. «Агент змін» (за Ульріхом).
5. Самонавчальні організації.
6. Наставництво під час Сhange management.
7. Інфраструктура навчання.
8. Самоналаштування на розвиток та зміни.

 

Модуль 9. Реалізація плану змін та підтримка програм.

1. Управління у період змін.
2. Ступінь проблеми задач / завдань.
3. Моніторинг прогресу та «вузьких місць», підтримка системи. Корекція «відхилень».
4. Стійкий розвиток організації.
5. Спіральна динаміка розвитку.
6. «Заморожування змін» Інструменти роботи з персоналом та процесами.
7. Як закріпити та підтримувати систему постійної динамічної трансформації бізнесу в період змін.


Записатися на тренінг