Тренінг "Ефективна командна робота
під час невизначених обставин"  

Ціль: Опанувати інструменти побудови стратегії роботи у часи невизначенності та форс-мажорних обставин, з урахуванням утримання в балансі роботи команди.
 
Методи та інструменти:   Міні – лекція з інтерактивною презентацією, кейси, практичні вправи з пошуку спільних рішень, робота в парах, мозковий штурм, діджитал інструменти .
           

Таймінг:  2 дні, 14 тренінгових годин:
теоретична частина – 30%, практична частина – 70%. 

Програма тренінгу


Модуль 1. Керівник сьогодні. Нові ролі та функції. 

1. Виклики та форс-мажорні обставини визначають нові ролі керівника.
2. Ресурси відновлення. Що потрібно врахувати? Де та у кому шукати опору?  Що та для кого задіяти першочергово?
3. Зовнішні фактори впливу та їх керованість.
4. Гібридний менеджмент: нова управлінська практика.  
5. Управління ефективністю у гібридних командах: як організувати правильну побудову всіх процесів для досягнення високої ефективності у гібридних командах.  
6. Як вибудувати ефективну комунікацію в команді .

 

Модуль 2. Внутрішні комунікації. Що взяти на озброєння.

1. Пріоритети внутрішніх комунікацій.  
2. Своєчасність, осмисленість, посилена відповідальність за якість контенту.
3. Інструменти та канали реалізації комунікаційної політики компанії. Як обрати своє та найбільш дієве?
4. Хто задає тон в колективі? Роль керівника.
5. Інформаційна гігієна.

 

Модуль 3. Планування під час невизначеності.

1. Які види планування – стратегічне, тактичне чи операційне – використовуємо для відновлення бізнесу у час невизначеності. 
2. Особливості постановки цілей та задач в оперативному управлінні. 
3. Як визначити пріоритетність задач за зовнішими та внутрішніми чинниками.
4. Дієві інструменти для короткострокового планування та відновлення бізнес-процесів. Як не загубити цілі при короткостроковому плануванні.
5. Інструменти планування. Практичні платформи для роботи.

   

Модуль 4. Емоційна компетентність та життєстійкість керівника.

1. Життєстійкість організації - ключові критерії.
2. Модель компетенцій емоційно-інтелектуального лідерства.
3. Індикатори і контр-індикатори поведінки по компетенціях.
4. Фактори організаційної і індивідуальної життєстійкості.

   

Модуль 5. Інструменти прийняття рішень у час невизначенності.

1. Яку модель обрають лідери для того, щоб вистояти самому й зберегти енергію команди.
2. Самоусвідомлення як спосіб зберегти зв’язок з собою і зі своїми цінностями.
3. Підтримка та оточення. Розбудова підтримуючого середовища для команди. Менторинг.
4. Керівництво під тиском. Практики пом’якшення.
5. Особливості прийняття рішень в умовах війни.

 

Модуль 6. Практичні інструменти управління командами у період змін.

1. Етапи сприйняття змін. Практичні інструменти для реагування керівника на реакції колективу.
2. Заплановані та незаплановані зміни. Принцип «палаючої платформи».
3. Фактори впливу. Керовані та некеровані фактори впливу. 
4. Процес управління змінами. Керівник. Команда. Адаптація.

 

Модуль 7. Практика виживання.

1. Особливості побудови концепції проектів військового часу.
2. Команда проектів. Хто має бути поруч, щоб забезпечити життєстійкість проєкту.
3. План проектів - аджайл військового часу.
4. Особливості зборів та нарад проєктних команд для виживання бізнесу. 
5. Моніторинг статусу та реагування на зміни під час реалізації проєкту.

 

Модуль 8. Управління гібридними командами.

1. Управління змінами та створення культури адаптивності в команді.  
2. BANI-світ, його вплив на методи та стилі управління.  
3. Культура взаємодії під час змін/впровадження змін.  
4. Розвиток адаптивного мислення у команди та створення культури адаптивності. Критичне мислення.  
5. Agile-менеджмент/Модель ADKAR як метод планування та керування процесами та результатом (за запитом учасників навчання).

 

Модуль 9. Управління сенсами.

1. Як сенси змінюють роль лідера.  
2. Управління сенсами та створення умов для розвитку команди та талантів.  
3. Створення сенсів для мотивації та залучення працівників.  
4. Психологія управління та створення сенсів для працівників у їхній роботі.

 

Модуль 10. Управління полярностями.

1. Управління полярностями як інструмент управління в умовах невизначеності.  
2. Управління полярностями та прийняття складних управлінських рішень.  
3. Критичне мислення: як бачити протиріччя та використовувати їх для вирішення ситуації.  
4. Навик управління полярностями для розвитку команди.
 

Записатися на тренінг