Тренінг для тренерів  

Ціль:  Опанувати професію тренера, навчитись передавати знання та навички іншим через сучасні методи та інструменти роботи з аудиторією.
 
Методи та інструменти:   Міні-лекція, інтерактивна презентація,  кейси, ділові ігри, фасилітаційні інструменти, бізнес-ігри, відеовправи, робота в малих групах, модерація, круглий стіл, техніки креативного мислення, коучингові техніки та моделі.
 

Таймінг: 2 модуля по 2 дні, по 16 тренінгових годин:
теоретична частина – 30%, практична частина – 70%. 

Програма тренінгу


1. Все про тренінг та професію тренера. 

Вивчити характеристики тренінгу, класифікацію тренінгів, навчитися визначати види навчання та підбирати їх під запит. Сформувати розуміння про професію та створити карту компетенцій тренера.

1. Сутність тренінгу та його характеристики.
2. Стандарти навчання. Що вважається за тренінг.
3. Види тренінгу.
4. Що таке бізнес-тренінг? Чим вона відрізняється від інших видів тренінгів.
5. Суть професії. Освіта та навички тренера.
6. Особистість тренера. Критерії якості тренера. Професійна компетенція тренера. Харизму тренера.
7. Ролі тренера у групі та функції тренера у тренінгу.

 

2. Інструменти тренера.

Вивчити матеріали для роботи в тренінгу та їх застосування, де придбати та як розрахувати витрати на матеріали, а також оптимізувати витрати на інструменти тренерської роботи. 

1. Інструменти тренера.
2. Скринька тренера.
3. Дидактичні матеріали для тренінгу

 

3. Андрагогіка у роботі тренера.

Освоїти навички роботи з дорослою аудиторією, ступеня навчання та освоєння знань, розвитку навичок за індикаторами, враховуючи психологічні особливості сприйняття інформації дорослими та мотивацію до навчання.

1. Система навчання дорослих. Спіральний розвиток навичок.
2. Навичка, компетенція, індикатори поведінки.
3. Розвивальне призначення.
4. Психологічні особливості роботи тренера з дорослою аудиторією.
5. Крива Бандури.
6. Створення навчального середовища за Малкольм Ноулз.
7. Стилі навчання у тренінгу: метод Колба, Модель 4MAT.

 

4. Комунікації у тренінгу.

Вивчити типологію особистості учасників навчання та визначити канали та рівні комунікацій з групою, а також індивідуально з кожним учасником. Освоїти техніку спілкування з різними типами учасників.

1. Типологія учасників.
2. Типологія учасників за DISC.
3. Види та форми комунікацій.
4. Рівні та канали комунікацій.
5. Техніки спілкування у тренінгу.
6. 6 Принципів тренінгової взаємодії учасник – тренер.

 

5. ЦА.

Вивчити різні ЦА, навчитися зчитувати аудиторію та підлаштовуватися під неї.

1. Цільова аудиторія.
2. Як визначити ЦА та вибрати інструменти спілкування з нею.
3. Стилі тренера. Вибір власного стилю тренера.
4. Синхронізація тренера із групою. 

 

6. Джерела інформації.

Освоїти джерела інформації та методологію роботи з ними. Навчитися вибирати інформацію для навчання.

1. Джерела інформації у тренінгу.
2. Як вибрати інформацію для тренінгу.
3. Як правильно читати розумні книжки. Міні-лікнеп по роботі з літературою. 8 правил освоєння книги.
4. Що таке основна інформація для тренінгу та додаткова. (Скелет та м'язи)
5. Завдання, які вирішує тренінг. Нерозв'язні та розв'язувані завдання тренінгу. 

 

7. Емоційна компетентність тренера.

Вивчити складові емоційної компетентності. Провести діагностику ЕК тренера, освоїти техніку роботи з ЕІ.

1. Емоційний інтелект тренера.
2. Синдром емоційного вигоряння тренера.
3. Як тренер відновлювати ресурси.
4. Успішність тренера у житті та у роботі. Баланс активностей та відпочинку у тренінгу для тренера.
5. Управління емоційним тлом тренінгу на різних етапах.
6. Техніки управління емоційним тлом тренера та учасників. 

 

8. Організація тренінгу.

Відпрацювати навички створення тренінгу від теми до модульного поділу. Навчитися складати продають тексти про тренінг.

1. Логістика тренінгу.
2. Тема тренінгу. Як вибрати тему тренінгу і створити назву, що продає.
3. Концепція тренінгу. Основа основ для тренера та Замовника.
4. Цілі та завдання тренінгу.
5. Методи, результати та ресурси тренінгу.

 

9. Інструменти побудови тренінгу.

1. Підходи у створенні тренінгу.
2. Спонтанний та технологічний підхід.
3. Інструменти побудови бачення тренінгу.
4. Техніка "Три в кубі" або "3х3х3".
5. Техніка «Сніжинка».

 

10. Побудова тренінгу.

Освоїти навички створення тренінгу від бачення до дизайну із топологією.

1. Етапи тренінгу.
2. Програма тренінгу.
3. Зміст та структура тренінгу.
4. Дизайн тренінгу.
5. Топологія чи Логістика у тренінгу.
6. Робота у групах.
7. Зворотний зв'язок у тренінгу.
8. Модульний підхід у тренінгу.

 

11. Час у тренінгу.

Навчитися розподіляти час тренінгу, враховувати час завдань та роботи учасників.

1. Облік робочого часу у тренінгу.
2. Таймінг.
3. Метод «Гармошки» у тренінгу.

 

12. Методи тренінгу.

Вивчити практично методи роботи з групою, зібрати свою «скриньку» тренера.

1. Міні-лекція, лекція. Види та цілі лекцій. Глосарій у тренінгу.
2. Рольові ігри та ділові ігри. Бізнес-гра.
3. Вправи та завдання у тренінгу. Як створити вправу для відпрацювання навички Створення інструкції для вправ та завдань. Модерація.
4. Кейси у тренінгу.
5. Управлінські поєдинки у тренінгу.
6. Коучинг у тренінгу. Техніки та моделі коучингу у тренінгу.
7. Відео вправи. Як провести аналіз відео вправи.
8. Аналіз відеозапису у тренінгу.
9. Містки у тренінгу.
10. Розігрівання у тренінгу.
11. Вимоги до розігріву.
12. Види розігрівів та їхнє місце у тренінгу.
13. Послідовність та комбінація різних методів.

 

13. Ігри та кейси тренінгу.

Навчитися створювати гру для тренінгу.

1. ОДІ для тренінгів.
2. Види ігор для групової роботи.
3. Створення ігор для тренінгів. Основи архітектора.
4. Кейси. Збір інформації для написання кейс. Запитання для кейсу
.

 

14. Ораторська майстерність тренера.

Відпрацювати навички ораторської майстерності. Сформувати власний імідж тренера.

1. Голос як головний інструмент роботи тренера. Практика
2. ораторські навички тренера. Практика
3. Презентація тренера. Практика
4. Імідж тренера. Вибір одягу для різних тем тренінгу.

 

15. Фасилітація у тренінгу.

Ознайомитись з основами фасилітації та інструментами «експрес» формату для тренінгу. Навчитися включати групу в інтерактивний процес через інструменти фасилітації.

1. Фасилітація як інструмент групової роботи.
2. Інструменти фасилітації.
3. ОРІП-сфокусована розмова.
4. Відкриття та закриття сесії.
5. Консенсус як основний інструмент фасилітації групи.
6. Креативне мислення тренера. Як народжуються ідеї через фасилітацію.
7. Створення дизайну фасилітації.
8. Модель SCAMPER. практика. Бізнес-симуляції.

 

16. Візуалізація матеріалу тренінгу.

Здобути навички основ візуалізації інформації під час проведення тренінгу, сформувати план підготовки до тренінгу з позиції візуальних шаблонів.

1. Візуалізація у тренінгу. практика.
2. Основні елементи візуалізації / скрайбінгу / тренера.

 

17. Роздаткові матеріали.

Вивчити робочі матеріали та варіанти формування робочих матеріалів для учасників.

1. Формати роздаткових матеріалів.
2. Обов'язкова інформація та структура роздаткових матеріалів.
3. Титульна сторінка. Інформація про тренера.

 

18. Управління тренінгом.

Навчитися відчувати групу та учасників загалом, освоїти інструменти управління груповою динамікою.

1. Групова динаміка у тренінгу. Що робить тренер коли отримує несподіваний результат від учасників. Як виправити ситуацію.
2. Важкі учасники тренінгу.
3. Підводне каміння у тренінгу. Управління тренінгом у нестандартних ситуаціях.

 

19. Он-лайн навчання.

Вивчити технології он-лайн навчання, освоїти навички роботи в он-лайн форматі.

1. Онлайн навчання, сучасні технології для бізнесу.
2. Особливості дистанційного навчання.
3. Вебінар.
4. Вебінарний майданчик.
5. Побудова презентацій для вебінарів.
6. Побудова системи навчання через вебінари.

 

20. Робота із Замовником.

Навчитися працювати із Замовником від зняття запиту до зворотного зв'язку та посттренінгу.

1. Зняття запиту із Замовника. Запитання та відповіді у переговорах із Замовником.
2. Вартість тренінгу та тренера.
3. Оцінка ефективності тренінгу. 4 позиції.
4. ROI тренінгу.
5. Посттренінг.

 

21. Розвиток тренерської майстерності.

Оцінка своїх навичок тренера та фокусування на зонах розвитку себе у професії.

1. Модель компетенцій тренера.
2. Супервізії.
3. Анкета самоаналізу тренінгу та роботи в цілому.
4. Побудова індивідуальної карти розвитку тренера.
5. Робота з тендерами.

 

22. Сертифікація. Демоверсія авторського тренінгу учасника.


Записатися на тренінг