Школа бізнес-тренера

Школа Бізнес-Тренера Наталії Дзюби трансформувалася з інтенсивного у 3-х модульний курс з практикою та підтримкою протягом 3-х місяців.

Зайти до нас на 100-денку, щоб поринути у професію з профі тренінгового ринку, можна вже 2020-восени.

Перший етап - проходження коуч-сесії з тренером курсу щодо вибору теми авторського тренінгу та спеціалізації, а також консультація з іміджу для тренера в даній тематиці. 

Чому школа бізнес тренера Наталії Дзюби:


Для кого:


В результаті навчання учасники:

розроблять свій авторський тренінг;

отримають зворотний зв'язок про свою роботу та навички та пройдуть першу супервізію від колег;

отримають «білу книгу тренера» для створення проекту тренінгу;

зберуть для роботи понад 100 інструментів для створення та проведення тренінгів;

- Розроблять Індивідуальну карту розвитку в професії.


Зміст та питання курсу:

1 модуль/ 3 дні з 13 травня 2021р.

 

1. Інформація про тренінг та професію тренера.

Вивчити характеристики тренінгу, класифікацію тренінгів, навчитися визначати види навчання та підбирати їх під запит. Сформувати розуміння про професію та створити карту компетенцій тренера. 

Сутність тренінгу та його характеристики.

Стандарти тренінгового навчання. Що вважається тренінгом.

Види тренінгу.

Що таке бізнес-тренінг? Чим він відрізняється від інших видів тренінгів.

Суть професії. Освіта та навички тренера.

Особистість тренера. Критерії якості тренера. Професійна компетенція тренера. Харизма тренера.

Ролі тренера у групі та функції тренера під час тренінгу.

 

2. Інструменти тренера.

Вивчити матеріали для роботи під час тренінгу та їх застосування, де придбати та як розрахувати витрати на матеріали, а також як оптимізувати витрати на інструменти тренерської роботи.

Інструменти тренера.

Скринька тренера.

Дидактичні матеріали для тренінгів.

 

3. Андрагогіка у роботі тренера.

Засвоїти навички роботи з дорослою аудиторією, щаблі навчання та засвоєння знань, розвиток навичок по індикаторам, враховуючи психологічні особливості сприйняття інформації дорослими та мотивацію до навчання.

Система навчання дорослих. Спіральний розвиток навичок.

Навичка, компетенція, індикатори поведінки.

Розвивальне призначення.

Психологічні особливості роботи тренера із дорослою аудиторією.

Крива Бандури.

Створення навчальної середовища по Малкольму Ноулзу.

Стилі навчання у тренінгу: метод Колба, Модель 4MAT.

 

4. Комунікації під час тренінгу.

Вивчити типологію особистості учасників навчання та визначити канали та рівні комунікацій з групою, а також індивідуально з кожним учасником. Освоїти техніку спілкування з різними типами учасників.

- Типологія учасників за DISC.

Види та форми комунікацій.

Рівні та канали комунікацій.

Техніки спілкування під час тренінгу.

Принципи тренінгової взаємодії учасник – тренер.

 

5. Цільова Аудиторія.

Вивчити різні ЦА, навчитися зчитувати аудиторію та підлаштовуватись під неї.

Цільова аудиторія.

Як визначити ЦА та вибрати інструменти спілкування з нею.

Стилі тренера. Вибір власного стилю тренера.

Синхронізація тренера із групою.

 

6. Джерела інформації.

Опанувати джерела інформації та методологію роботи з ними. Навчитися вибирати інформацію для навчання.

Джерела інформації у тренінгу.

Як вибрати інформацію для тренінгу.

Як правильно читати розумні книги. Міні-лікбез по роботі з літературою. 8 правил освоєння книги.

Що таке основна інформація для тренінгу та додаткова. (Скелет та м'язи)

Завдання, які вирішує тренінг. Нерозв'язні та розв'язувані завдання тренінгу.

 

7. Емоційна компетентність тренера.

Вивчити складові емоційної компетентності. Провести діагностику ЕК тренера, освоїти техніку роботи з ЕІ.

Емоційний інтелект тренера.

Синдром емоційного вигорання тренера.

Як тренеру відновлювати ресурси.

Успішність тренера в житті та в роботі. Баланс активностей та відпочинку у тренінгу для тренера.

Управління емоційним фоном тренінгу на різних етапах.

Техніки управління емоційним фоном тренера та учасників.

 

8. Організація тренінгу.

Відпрацювати навички створення тренінгу від теми до модульного поділу. Навчитися складати тексти про тренінг, що продаються.

Логістика тренінгу.

Тема тренінгу. Як вибрати тему тренінгу і створити назву, що продається.

Концепція тренінгу. Основа основ для тренера та Замовника.

Цілі та завдання тренінгу.

Методи, результати та ресурси тренінгу.

 

9. Інструменти побудови тренінгу.

Підходи у створенні тренінгу.

Спонтанний та технологічний підхід.

Інструменти побудови бачення тренінгу.

Техніка "Три в кубі" або "3х3х3".

Техніка "Сніжинка".

 

2 модуль / 3 дні

10. Побудова тренінгу.

Освоїти навички створення тренінгу від бачення до дизайну з топологією.

Етапи тренінгу.

Програма тренінгу.

Зміст та структура тренінгу.

- Дизайн тренингу.

Топологія чи Логістика в тренінгу.

Робота в групах.

Зворотній зв'язок в тренінгу.

Модульний підхід в тренінгу.

 

11. Час тренінгу.

Навчитися розподіляти час тренінгу, враховувати час завдань та роботи учасників.

Облік робочого часу тренінгу.

Таймінг.

Метод «Гармошки» в тренінгу.

 

12. Методи тренінгу.

Вивчити на практиці методи роботи з групою, зібрати свою «скриньку» тренера.

 Міні-лекція, лекція. Види та цілі лекцій. Глосарій тренінгу.

 Рольові та ділові ігри. Бізнес-гра.

 Вправи та завдання у тренінгу. Як створити вправу для відпрацювання навички. Створення інструкції для вправ та завдань. Модерація.

Кейси у тренінгу.

Управлінські змагання у тренінгу.

Коучинг у тренінгу. Техніки та моделі коучингу в тренінгу.

Відео вправи. Як провести аналіз відео вправ.

Аналіз відеозапису в тренінгу.

Містки в тренінгу.

Розігрівання в тренінгу.

Вимоги до розігріву.

Види розігрівів та їх місце в тренінгу.

Послідовність та комбінація різних методів.

 

13. Ігри та кейси тренінгу.

Навчитися створювати гру для тренінгу.

ОДІ для тренінгу.

Види ігор для групової роботи.

Створення ігор для тренінгу. Основи архітектора.

Кейси. Збір інформації для написання кейсів. Запитання для кейсу.

 

14. Ораторська майстерність тренера.

Відпрацювати навички ораторської майстерності. Сформувати власний імідж тренера.

Голос як головний інструмент роботи тренера. Практика.

Ораторські навички тренера. Практика.

Презентація тренера. Практика.

Імідж тренера. Підбір одягу для різних тем тренінгу.

 

3 модуль / 3 дні

15. Фасилітація під час тренінгу.

Ознайомитись з основами фасилітації та інструментами «експрес» формату для тренінгу. Навчитися включати групу до інтерактивного процесу через інструменти фасилітації.

Фасилітація як інструмент групової роботи.

Інструменти фасилітації.

ОРІП-сфокусована розмова.

Відкриття та закриття сесії.

Консенсус, як основний інструмент фасилітації групи.

Креативне мислення тренера. Як народжуються ідеї через фасилітацію.

Створення дизайну фасилітації.

Модель SCAMPER. Практика. Бізнес-симуляції.

 

16. Візуалізація матеріалу тренінгу.

Здобути навички основ візуалізації інформації під час проведення тренінгу, сформувати план підготовки до тренінгу з позиції візуальних шаблонів.

Візуалізація в тренінгу. Практика.

Основні елементи візуалізації /скрайбінгу/ тренера.

 

17. Роздаткові матеріали.

Вивчити робочі матеріали та варіанти формування робочих матеріалів для учасників.

Формати роздаткових матеріалів.

Обов'язкова інформація та структура роздаткових матеріалів.

Титульна сторінка. Інформація про тренера.

 

18. Управління тренінгом.

Навчитися відчувати групу та учасників загалом, освоїти інструменти управління груповою динамікою.

Групова динаміка у тренінгу. Що робить тренер коли отримує несподіваний результат від учасників. Як виправити ситуацію.

Важкі учасники тренінгу.

Підводні камені в тренінгу. Управління тренінгом у нестандартних ситуаціях.

 

19. Он-лайн навчання.

Вивчити технології он-лайн навчання, освоїти навички роботи в он-лайн форматі.

Он-лайн навчання, сучасні технології для бізнесу.

Особливості дистанційного навчання.

- Вебінар.

Вебінарний майданчик.

Побудова презентацій для вебінарів.

Побудова системи навчання через вебінари.

 

20. Робота з Замовником.

Навчитися працювати з Замовником від отримання запиту до зворотного зв'язку та посттренінгу.

- Отримання запиту від Замовника. Запитання та відповіді у переговорах із Замовником.

Вартість тренінгу та тренера.

Оцінка ефективності тренінгу. 4 позиції.

- ROI тренінгу.

- Посттренінг.

 

21. Розвиток тренерської майстерності.

Оцінка своїх навичок тренера та фокусування на зонах розвитку себе у професії.

Модель компетенції тренера.

- Супервізії.

Анкета самоаналізу тренінгу та роботи загалом.

Побудова індивідуальної карти розвитку тренера.

Робота з тендерами.

 

22. Сертифікація.


 

Вартість навчання:

 
«Стандарт» - 5 700 грн. 1 модуль, 16 100 грн.- при оплаті за курс.

 

При участі від компанії 2-х участників знижка 5%

 
При бронюванні місця в групі - оплата 25% та не забудьте підписати з нами договір на навчання.

Оплата як готівкова так і безготівкова, оформляюємо юридичні документи.

Раді будемо вітати Вас у нашій професійній спільноті!