HRM - Strategic People Management

Ми забезпечуємо розвиток та навчання своїм учасникам на міжнародному рівні, щоб сприяти прогресу у професії, розвивати індивідуальну кар'єру, підтримувати лінійних керівників та дозволяти людям підвищувати їхній організаційний вплив та цінність.

Термін навчального курсу -  8 місяців

9 модулів = 50 тем = ˃150 юнітів

+ 20 кейсів та проєктних завдань + 25 коучингових технік  + 10 практичних занять та робіт в проєктних командах

Старт навчання: жовтень 2023 року / українська мова викладання

  Реєстрація на курс

 

   

Створюючи собі команду, керівники шукають «правильних» співробітників.
А як знайти, підібрати, навчити, мотивувати, оцінити, правильно винагородити,
розвинути та вчасно запобігти вигоранню співробітника, це ставати складним завданням.
Завжди незвідане здається складним. З нами легко можна вирішити ці складні завдання.

150 годин спільної роботи

Спілкування у Телеграм каналі 24/7

Індивідуальні зустрічі з тренером курсу

Доступ до електронної бібліотеки

Програма курсу

Модуль 1 - Введення в HR (5 занять)
1. Основи УЧР. Еволюція розвитку HR функцій. Класичні моделі керування персоналом.
2. Архітектура HR професії. Компетенції HRа. Digital навички HRa. Знайомство з онлайн-платформами.
3. Бізнес-процесний підхід в управлінні.
4. Коучинг в управлінні персоналом. Базові інструменти розв'язання.
5. Коучинг в управлінні персоналом. DISC. Інструменти коуча. Компетенції коуча від директивності до партнерства.

Модуль 2. Рекрутинг (6 занять)
6. Формування потреби в персоналі. Профіль посади. Моніторинг та аналіз ринку праці.
7. Бренд роботодавця в рекрутингу. Вирви продажів у рекрутингу. Бенчмаркетинг для рекрутера.
8. Пошук та підбір персоналу. Робота із каналами пошуку. Цифровий рекрутинг / Digital рекрутинг.
9. Проведення співбесіди.
10. Оцінка компетенцій під час підбору. Як підбирати A – players.
11. Адаптація. Стажування. Випробувальний термін. Три кити адаптації персоналу. Інститут наставництва. Створення робочого простору. Онбордінг.

Модуль 3 - Організаційна політика (4 заняття)

12. Організаційна політика підприємства. Організаційний дизайн. Модель зрілості організації.
13. Організаційні структури та їх побудова. Відповідність нормативним вимогам.
14. Нормування праці.
15. Аналіз продуктивності персоналу. Автоматизація в HR.

Модуль 4. Мотивація та винагорода (10 занять)
16. HR-бізнес-коуч компанії. Нові ролі та функції. Навички кадрових рішень.
17. Створення мотивуючого середовища. Техніки постановки завдань та зворотного зв'язку.
18. Мотивація персоналу. Нематеріальні форми та методи мотивації персоналу.
19. Створення та використання систем нематеріальної мотивації. Самомотивація.
20. HR – аналітика. Економічні прогнози.
21. Матеріальна мотивація. Винагорода. Оплата праці. Як вибрати форму оплати праці. Грейдінг.
22. Бонуси. Премії та Бенефіти. Соціальний пакет. Фонд оплати праці.
23. Аутсорсинг. Аутстаффінг. Лізинг персоналу. Оптимізація витрат на персонал фонду оплати праці.
24. Бюджетування в управлінні персоналом.

25. Фінансовий менеджмент для HR.

Модуль 5. Управління цілями та Оцінка персоналу (6 занять)
26. Управління цілями. Інструменти постановки цілей та завдань. Календарне планування Task - manager-и.
27. Система збалансованих показників. Управління ефективністю.
28. КРІ. Розробка, впровадження та аналіз результатів.
29. Оцінка персоналу. Форми та методи оцінки.
30. Проведення оцінки персоналу. Політика індивідуальних зустрічей.
31. Дослідження у компанії. Задоволеність. Лояльність. Залучення. eNPS (Employee Net Promoter Score) співробітника.

Модуль 6. Розвиток персоналу з урахуванням компетенцій (7 занять)
32. Компетенції. Розробка компетенцій. Модель компетенції.
33. Оцінка якісних показників розвитку працівників. Розвиток навичок та компетенцій.
34. Система розвитку персоналу.
35. Побудова корпоративного університету. Роль HR служби та керівника у професійному розвитку співробітника. Зовнішнє та внутрішнє навчання та розвиток персоналу.
36. Управління талантами. Кадровий резерв. Індивідуальні плани розвитку.
37. Фасилітація у HR. Інструменти роботи з групами. Робочі зустрічі та партисипативний простір. Дизайн мислення. Як застосовувати інновації у розвитку компанії та персоналу.
38. HR як внутрішній тренер. Основи тренерської майстерності. Дистанційне навчання.

Модуль 7. Розвиток організації 
(5 занять)

39. Життєвий цикл організації. Типи організацій. Показник DEI. Корпоративна соціальна відповідальність.
40. HR Бренд. Як побудувати та підтримувати. Корпоративна культура. Щаслива компанія.
41. Конфліктологія у роботі HR.
42. Побудова ефективних команд.
43. Моделі комунікацій в компанії. Побудова каналів комунікацій. Вибір моделей під компанію.

Модуль 8. Стратегічний менеджмент для HR (3 заняття)

44. Стратегічний менеджмент. Основи. Місія. Цінності. Бачення. Моделі стратегічного аналізу.
45. Інструменти стратегічного менеджменту під час трансформації для HR керівника. Управління ризиками.
46. Побудова стратегії розвитку персоналу.

Модуль 9. HR – агент змін (4 заняття)

47. Стратегічна роль HR керівника. НR – Бізнес – партнер. Роль у компанії. Модель Д. Ульріха. Бізнес-модель Остервальда. Canva.
48. Управління змінами.
49. Основи проєктного менеджменту
50. Трансформація організаційної культури.

Підсумкове заняття: План саморозвитку HR як бізнес-партнера. Підвищення вартості на ринку.

Семінар «Кадрове діловодство» / 6 годин

Сертифікація (внутрішня)

Сертифікація (зовнішня) 


Пакет
«Standard»


Відео тем модулів.

Участь в практичних заняттях.

Оцінка ЗУН за модулем.

Доступ до додаткових ресурсів / статті.

Телеграм канал Connect & Communicate.

Список фахової літератури.

15 000 грн./400$

Пакет
«Standard+»


Пакет «Standard»
Доступ до бібліотеки з фаховою літературою

Розсилка з матеріалами міжнародних фахових напрямків
Індивідуальні зустрічі з тренером - 3 


 

18 500 грн./500 $

Пакет
«PREMIUM»


Пакет «Standard

Менторинговий супровід учасника менеджмент-консультантом/10 зустрічей
Доступ до Ресурсів з міжнародними тематичними публікаціями  з розвитку бізнесу та звітів.

 

23 000 грн./620$

Пакет
«Standard»


Відео тем модулів.

Участь в практичних заняттях.

Оцінка ЗУН за модулем.

Доступ до додаткових ресурсів / статті.

Телеграм канал Connect & Communicate.

Список фахової літератури.

15 000 грн./400$

Пакет
«Standard+»


Пакет «Standard»
Доступ до бібліотеки з фаховою літературою

Розсилка з матеріалами міжнародних фахових напрямків
Індивідуальні зустрічі з тренером - 3 


 

18 500 грн./500 $

Пакет
«PREMIUM»


Пакет «Standard

Менторинговий супровід учасника менеджмент-консультантом/10 зустрічей
Доступ до Ресурсів з міжнародними тематичними публікаціями  з розвитку бізнесу та звітів.

 

23 000 грн./620$Запитання можна поставити на пошту dzuba.n.lb@gmail.com
або по телефону 067 325 33 67

Зареєструватися на курс