Стратегічні сесії планування проєктів

Мета: У рамках стратегічного планування сформувати тактичні цілі, синхронізувати плани та завдання підрозділів компанії. Скласти комплексний план дій компанії на рік.


2 дні – 16 робочих годин + 3-4 години попередня робота із Замовником.

ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ

I. Підготовчий етап.

Попередня зустріч. Збір очікувань Замовника.

Уточнення:

- формулювання Місії, Цінностей та Стратегічної мети;

- темп работи;

- вимоги до приміщення / райдер;

- склад учасників сесії та їх зони відповідальності;

- з якими матеріалами необхідно познайомитися до сесії фасилітатору та учасникам;

- результати роботи попередніх подібних заходів;

- що буде критерієм гарної сесії

 

II. Проведення стратегічної сесії

Сценарій 2-х днів роботи групи:

1. Включення групи в 4 типи мислення: стратегічне, протилежне, далекоглядне та практичне. "Обкладинка журналу";

2. "Історична стіна". Аналіз минулих результатів роботи, успішні та неуспішні проекти, вплив факторів як зовнішніх так і внутрішніх на цілі, завдання та рішення компанії.

3. Мапа трендів. Які тренди можуть вплинути на розвиток компанії у майбутньому.

4. Місія, бачення, цінності підприємства. Які зміни відбулися за останній період, на чому зупинилися, що посилилося, що ослабло.

5. "Берлінська стіна" (по можливості часу). Які перепони вже подолали. (Настрій на успіх).

6. SWOT – аналіз. Визначення можливостей та ризиків. Вправа "Вітрильник". Включення кожного учасника у 4 типи мислення для генерації ідей.

7. ОРІП – входження до контексту стратегічної мети.

8. Побудова бачення. Консенсус – перший етап. Угруповання напрямів діяльності та розвитку компанії на вибраний період.

9. Етап роботи із протиріччями: "Айсберг". Спіраль протиріч. Що може заважати нам досягти мети. Робота із протиріччями, бар'єрами, установками. Що можемо вже зараз.

10. Етап "Цілеспрямоване планування". Збір дій: програми, проєкти, ініціативи, заходи, плани, нові системи/структури. Робота за напрямками/підрозділами. Визначення напрямків.

11. Конкретні вимірники протягом першого року.

12. Робота у групах. Планування за напрямами. "90 днів". Карта планування по – квартально з відповідальними за кожну дію.

13. Синхронізація загальної Картки планування проєктів та програм. Погодження дій.

14. Етап здійснення проєктів. Робота у групах проєктів. 1 проєкт розібрати на сесії та для інших із собою готові шаблони забрати. План роботи групою за проєктами на найближчі 1 – 3 тижні.

15. Комунікації у проєкті. Інструмент "Матриця віддачі – отримання". Вибір каналів та інструментів взаємодії та комунікацій у вибраному проєкті (приклад роботи інструменту).

16. Етап узгодження пріоритетних проєктів. "Пріоритети".

17. Планування дій на подальше, контроль здійснення стратегії. Узгодження ТОР – особи, яка управляє процесом/координатором реалізації стратегічного плану.

 

III. Звіт за результатами сесії/фото звіт з результатами.

 

IV. (на вибір Замовника) Супровід компанії при реалізації планів у форматі фасилітації – 1 раз на 3 місяці, 1 день, 8 годин.